"Türkiye’nin Avrupa Macerası 1959-1999", Avrupa Birliği’yle ilişkilerin başlangıcından günümüze kadar devam eden süreci ele alan, yol boyu yapılan müzakerelerin, gizli pazarlıkların, verilen ödünlerin, hikâyesine yer veren, konuyla az ya da çok ilgili herkesin elinin altında bulunması gereken bir kitap.1978 yılında "Bir Pazar Hikâyesi" adıyla yayımlanmış, daha sonra 1978’deki tam üyelik başvurusu ve 1995’teki Gümrük Birliği mücadelesiyle genişletilerek, "Türkiye’nin Gümrük Birliği Macerası" adıyla tekrar basılmış olan eserin son baskısı, 1999’un sonuna kadarki gelişmelerin yanı sıra, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülkeler listesine alınması aşamasını da içeriyor.